ඇමරිකාවේ කැලෆෝනියා ප්‍රාන්තයට හදිසි ගංවතුර තත්වයක් දෙලක්ෂයක පමණ ජනයාට තම වාසස්ථාන වලින් ඉවත් වන ලෙස නියෝග.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares
Read more

චිලී රාජ්‍යයේ වැල්පරසෝ නගරයේ නිවාස අවම වශයෙන් 100 ගින්නෙන් දැවී ගොස් 400 ක් පමණ ජනතාව ඉවත් කිරීමට බල කරන ලදි, කිසිදු මරණ වාර්තා වී නැත. ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැත.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares
Read more

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ආයු කාලය වසර 50යි

දැඩි නාය අවදානම් තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක තුළ ඊසානදිග මෝසම් වැස්සත් සමග බරපතළ ආපදා ඇතිවිය හැකි බවට විමර්ශන වාර්තාවලින්

0Shares
Read more