ඉන්දීය සමාගමට කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තය දීම අත්‍යවශ්‍යයි – ඇමරිකානු තානාපති කියයි

ඉන්දීය සමාගමකට කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සංවර්ධනය භාර දීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට සහ නාවික කටයුතු සංවර්ධනයට අත්‍යවශ්‍ය යයි කොළඹ සිටින ඇමරිකානු තානාපති ඇලෙයිනා බී ටෙප්ලිට්ස් මහත්මිය පවසයි.

ඇය පෙන්වා දෙන්නේ එම පර්යන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ සහය ලබාගැනීම ඉතා වැදගත් බවයි.

එම ආයෝජන විවෘත සහ දෙපාර්ශවයටම වාසි අත්වන විනිවිද පෙනෙන එකක් විය යුතු බවද ඇය පැවසා ඇත්තේ චීන ආයෝජන ගැන අදහස් පල කරමිනි. තවද ය පැවසුවේ කොවිඩ් -19 වින්දිතයින්ගේ අනිවාර්ය ආදාහනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ඇය කනස්සල්ල පළ කළ අතර මේ සම්බන්ධයෙන් සියලු ප්‍රජාවන්ගේ විශ්වාසයන්ට ගරු කිරීමේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කළාය.

ඩේලි මිර්ර පුවත්පත මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

එම පුවත

-Asks Govt to come up with a meaningful plan at UNHRC
-Urges to implement what it promised
-Reiterates need to reverse mandatory cremation policy

U.S. Ambassador Alaina B. Teplitz, who commented on the development of the East Container Terminal of Colombo Port, said the involvement of an Indian company in this exercise was essential for Sri Lanka’s maritime future, obviously with India being the beneficiary of Sri Lanka’s port facilities or rather transshipment activities.

She said it was important to have the private sector involvement in this case, and Sri Lanka could look for the best in its economic arrangement.

She made these remarks during a virtual round-table discussion with a group of journalists.

Responding to a query about China, she said partnerships between countries should be open, transparent and mutually beneficial and it was what the U.S. encouraged as far as Sri Lanka’s relations with China were concerned.

Commenting on economic cooperation, she said there are some proposals for cooperation in the energy sector. Emphasising the need to ensure equitable treatment for all the companies that have put forward proposals in this regard, she said, “They are well aware that they need to respect the laws of Sri Lanka, tender and other procedures. I hope procedures are applied equitably.”

She said the U.S. companies could deliver cutting edge technology and green technology.

Besides, she urged the Government to carry forward the promises it had already made and come up with a meaningful plan at the next session of the United Nations Human Rights Council (UNHRC).

She said the U.S. is interested in Sri Lanka’s commitments. She referred to Foreign Minister Dinesh Gunawardane’s reiteration last year that there would be a comprehensive reconciliation strategy through a domestic process.

“I would like to see some follow-through on that,” she said. She added that this was not a departure from the consistent policy of the U.S. in this regard.

Asserting that there is a degree of concern that there is not much progress on what everyone had hoped for, she said it was the reason for the U.S. and other countries to offer help to Sri Lanka. She said it was not bullying Sri Lanka but helping Sri Lanka to realise the pledges made by it to its people.

She also conveyed concerns about the mandatory cremation policy of Covid-19 victims and stressed the need to respect the faiths of all the communities in this regard.(Kelum Bandara)

1Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *