ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ විධායක නිලධාරියෙකු ඇතුළු 4 දෙනෙකුට සහ බොරැල්ල පොලිස් නිලධාරින් 6කට කොරෝනා

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු ඇතුළු 4 දෙනෙකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇතැයි කෝවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

Read more