කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව බ්‍රිතාන්‍ය ඔක්ස්ෆර්ඞ් සරසවිය විසින් නිපදවූ වැක්සිනය සාර්ථකයි – වැක්සිනය 2021 වසරේ පළමු භාගයේදී වෙළඳපොළට

කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව නිපදවනු ලැබූ ඔක්ස්ෆර්ඞ් වැක්සිනය සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාදෙන බව සායනික පරීක්ෂාවන්ට අනුව හෙළිව තිබේ. බ්‍රිතාන්‍ය ඔක්ස්ෆර්ඞ් සරසවිය මෙන්ම

Read more