පානදුරේ කොරෝනා ආසාදිතයින් 12ක් ආතර් වී දියෙස් මාවත – ජනප්‍රිය මාවත – මාකට් පාර – ධර්ම ශාලාව පාර – විජේසූරිය මාවත හා ජයතිලක මාවත යන ප්‍රදේශ වල පිහිටි සියලුම වෙළඳසැල් වසාදමයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පානදුර, කෙසෙල්වත්ත පොදු වෙළෙද සංකීර්ණය හුදෙකලා කිරීමට තීරණය කර ඇති බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික

Read more