රිකිල්ලගස්කඩ දිසා මූලික රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙකුට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනවෙයි රෝහලද තාවකාලිකව වසාදමයි – ගොතටුව සහ මුලලේරියාවටත් නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය පනවයි

රිකිල්ලගස්කඩ දිසා මූලික රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙකුට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු වීම හේතුවෙන් එම රෝහල තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර

Read more