ශ්‍රී ලංකා සිතියම අරාබි අකුරු හැඩයෙන් මුද්‍රණය කළ ආරාබි පාසලක පොත් විශාල ප්‍රමාණයක් මිහින්තලය පොලිසියට හමුවීම සම්බන්ධයෙන් සැහැල්ලූවට නොගෙන නිසි විමර්ශනයක් සිදුකරන ලෙස මිහින්තලා රජමහා විහාරාධිපති නාහිමි ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා සිතියම අරාබි අකුරු හැඩයෙන් මුද්‍රණය කළ ආරාබි පාසලක පොත් විශාල ප්‍රමාණයක් මිහින්තලය පොලිසියට හමුවීම සම්බන්ධයෙන් හෑල්ලූවට නොගෙන නිසි

Read more

ගතවූ දින 8 තුළ කොළඹ නගරයේ සිදුකළ PCR පරීක්ෂණ 2884න් කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් දසදෙනෙකු හදුනාගනී

ගතවූ දින 8 තුළ කොළඹ නගරයේ සිදුකළ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ වලින් කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් දසදෙනෙකු හදුනාගෙන තිබේ. කොළඹ මහ නගර සභාවේ ප්‍රධාන

Read more