නිශාන්ත පිටුවහල් කරන්න එපා “ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව සිදුකරන විමර්ශනවලදී නිශාන්ත සිල්වා වැදගත් සාක්‍ෂිකරුවක්” ජිනීවා කවුන්සිලය ස්විස් රජයට දන්වයි

රහස් පොලිසියේ හිටපු පොලිස් පරීක්‍ෂක නිශාන්ත සිල්වා ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කිරීමෙන් වළකින ලෙස ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ස්විස් රජයෙන් ඉල්ලා ඇත.

ස්විස් සංක්‍රමණික නීතිය යටතේ නිශාන්ත සිල්වා පිටුවහල් කිරීම නීති විරෝධී බව මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සඳහන් කර තිබේ.

මානව හිමිකම් කවුන්සිලය විසින් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව සිදුකරන විමර්ශනවලදී නිශාන්ත සිල්වා වැදගත් සාක්‍ෂිකරුවකු බවද එම කවුන්සිලය දන්වා ඇත.

මේ අතර රහස් පොලිසිය සතුව තිබූ වැදගත් ලිපි ලේඛන රැසක් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ලැබී තිබෙන බවද මානව හිමිකම් කොමසාරිස් විසින් තහවුරු කර ඇත.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *