නිශාන්ත පිටුවහල් කරන්න එපා “ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව සිදුකරන විමර්ශනවලදී නිශාන්ත සිල්වා වැදගත් සාක්‍ෂිකරුවක්” ජිනීවා කවුන්සිලය ස්විස් රජයට දන්වයි

රහස් පොලිසියේ හිටපු පොලිස් පරීක්‍ෂක නිශාන්ත සිල්වා ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කිරීමෙන් වළකින ලෙස ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ස්විස් රජයෙන් ඉල්ලා

Read more

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ හැසිරීම කෙසේ විය යුතු ද?

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ හැසිරීම කෙසේ විය යුතු ද? වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ හැසිරීම කෙසේ විය යුතු ද? #WadaPitiya #TVDerana #DeranaLK View on YouTube

Read more