නොරොච්චෝලෙ විදුලි බලාගාරේ වෙලාවක පුපුරලා යයි ද? | Aluth Parlimentuwa | 26th August 2020

නොරොච්චෝලෙ විදුලි බලාගාරේ වෙලාවක පුපුරලා යයි ද? | Aluth Parlimentuwa | 26th August 2020නොරොච්චෝලෙ විදුලි බලාගාරේ වෙලාවක පුපුරලා යයි ද?

Read more

නිරෝදායනය අවසන් කොට නිවසට පැමිණ ස්වයං නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටි ගැබිණි කාන්තාවකට කොරෝනා

නිරෝදායනය අවසන් කොට නිවසට පැමිණ ස්වයං නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටි ගැබිණි කාන්තාවකට නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව හෙළිවී තිබෙනවා. මෙලෙස

Read more