මේ රට ගිය විදිහට තව අවුරුදු 4ක් හෝ 5ක් ගියා නම් මේ රට සොමලියාවක් වෙනවා – අපි නිසි ක්‍රමවේදය අනුව පාතාලය සහ මත්ද්‍රව්‍ය මෙරටින් තුරන් කිරිමට කටයුතු කරනවා.වීඩියෝ සහිතයි

මත්කුඩු ජාවාරමෙන්, කප්පම් ලබාදීමෙන් සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලිවලින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් ඇති කිරීම සදහා ආරක්‍ෂක අංශ ගෙන යන වැඩපිළිවෙල ආපස්සට

Read more

ත්‍රිකුණාමලය එරක්කන්ඩි මුහුදු ප්‍රදේශයේ පාවෙමින් තිබූ පුපුරණද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයාගනී

ත්‍රිකුණාමලය එරක්කන්ඩි මුහුදු ප්‍රදේශයේ පාවෙමින් තිබූ පුපුරණද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයාගත් බවට නාවික හමුදාව පවසයි. නැගෙනහිර නාවික විධානයට අයත් නිලධාරීන් පිරිසක් විසින්

Read more

“අප හමුවීම වෙන්වීම” අනවසරයන් ගායනා කල රුමේෂ්ට නාමල්ගෙන් ඇමතුමක් | Derana Champion Star Unlimited

“අප හමුවීම වෙන්වීම” අනවසරයන් ගායනා කල රුමේෂ්ට නාමල්ගෙන් ඇමතුමක් | Derana Champion Star Unlimited“අප හමුවීම වෙන්වීම” ගීතය අනවසරයන් ගායනා කල

Read more