ක්‍රීඩා ඇමති නාමල් පත් කළ ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සලයේ සංගා – මහේල – දිලන්ත මාලගමුව – කස්තුරි විල්සන් – යුධ හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා ප්‍රමුඛ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රබලයෝ මෙන්න

ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තවත් හිටපු නායකයකු මෙන්ම මේ වන විට එංගලන්තයේ මාර්ලිබෝන් ක්‍රිකට් සමාජයේත් සභාපතිත්වයද දරන කුමාර් සංගක්කාර මහතාද සාමාජිකයන් 14

Read more