සෞඛ්‍ය නිරෝධායන රීතිවලට මුල්තැන දෙමින් නව ආණ්ඩුවේ පළමු කැබිනට් රැස්වීම ලබන බදාදා (19) උදෑසන 10.00 ට – 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් නිර්මාණය වූ ව්‍යාකූලතා ඉවත් කර 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සදහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් පළමු කැබිනට් රැස්වීමට

නව ආණ්ඩුවේ පළමු කැබිනට් රැස්වීම ලබන බදාදා (19) පැවැත්වෙනවා. උදෑසන 10.00 ට ජනාධිපති කාර්යාලයේදී කැබිනට් රැස්වීම පැවැත්වෙන්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ

Read more

19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කිරීමට රජය ගෙන ඇති තීරණයට NGO සහ බටහිර රටවල විරෝධය

මෙරට ජාතික ආරක්ෂාවට අහිතකර තත්ත්වයක් උදා කළ 19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කිරීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන් බටහිර

Read more