දෙස් විදෙස් දේශපාලනය ගැන දන්නා මෙරට ඉදිරියෙන්ම සිටින තුන් හතර දෙනා අතරත් මා ඉදිරියෙන්මයි “මා පාර්ලිමේන්තු යා යුතු යයි බොහෝ දෙනා කියනවා” – පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන්.වීඩියෝ සහිතයි

අපේ ජන බල පක්ෂයට මෙවර මැතිවරණයේදී හිමි වූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධූරය සඳහා නියෝජිතයකු නම් කිරීමේ බලය ඇත්තේ තමන්ට පමණක් යයි

Read more