පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ විමර්ෂණ කොමිසමට රනිල් – සාගල – රුවන් ගෙන්වයි

පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගැනීම සදහා එළඹෙන සතියේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය හමුවේ පෙනි සිටින ලෙස

Read more