පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිවරණ නීති උල්ලංගනය කරමින් යකා නටයි.වීඩියෝ සහිතයි

කලුතර දිස්ත්‍රීක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂක හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කරමින් රථ වාහන පෙලපාලි සංවිධානය කරමින්

Read more