“ශ්‍රී ලංකාවේ රජය ඉහළ ධුරවලට හමුදා ප්‍රධානීන් පත්කිරීම අපට ප්‍රශ්නයක්” වත්මන් රජය බුද්ධි නිරීක්‍ෂණ කටයුතු සහ සෝදිසි කිරීම් වැඩිකරලා – බ්‍රිතාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ජිනීවා පැමිණිලි කරයි

ජිනීවා යෝජනාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ රජය ඉහළ ධුරවලට හමුදා ප්‍රධානීන් පත්කර ඇති බව බ්‍රිතාන්‍ය රජය සිය අලූත්ම මානව හිමිකම් වාර්තාවේ දක්වා ඇත.

‘මේ පත්කිරීම අපට ප්‍රශ්නයක්’ බවද එම වාර්තාවේ තවදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

බ්‍රිතාන්‍ය විසින් තවත් රටවල් පහක සහායෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ගෙන ආ ජිනීවා යෝජනාව මෙලෙස හිටපු හමුදා ප්‍රධානීන් පත්කිරීම බ්‍රිතන්‍යයට එල්ලවූ අතුල් පහරක් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් රජය දැන් බුද්ධි නිරීක්‍ෂණ කටයුතු සහ සෝදිසි කිරීම් වැඩිකර ඇති බව ද එම වාර්තාවේ තවදුරටත් දක්වා ඇත.

1Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *