කරුණා ත්‍රස්තවාදය අත්හැරියත් පසුගිය යහපාලකයෝ රට බෙදන එකනම් අත්හැර නෑ – අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය.වීඩියෝ සහිතයි

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා 2020 ජුනි 28 වෙනි ඉරිදා “ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි දෙස් විදෙස් කුමන්ත්‍රණ පරාජය කරමු” යන මැයෙන් පැවැත්වූ

Read more