“කරන්න බැරිනම් යන්න” ජනපති මහබැංකු අධිපතිට සහ නිලධාරීන්ට පැය 24ක් දෙයි.වීඩියෝ සහිතයි

සෞඛ්‍ය අර්බුදය ඒක ආර්ථික අර්බුදයක් වෙන්න දෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ලොකු රටවල් විතරක් නෙවෙයි පොඩි රටවල පවා මහබැංකු විශාල පියවර

Read more

පසුගිය වසර පහ තුළදී අන්‍යාගමික 88,000 ක් ඉස්ලාම් ආගමට බඳවාගෙන

මෙරටදී අන්‍යාගමිකයන් 8000 ක් ද මැද පෙරදිග රැකියා සඳහා ගිය අයගෙන් තවත් අන්‍යාගමික 80,000 ක් ද ඉස්ලාම් ආගමට බඳවා ගෙන

Read more