එදා ඉදන් කිසිම දුකක් නොදී මං පුතාව හදාගත්තා | දනිදු හිරුනෙත් – Danidu Hiruneth | DLS – (S10)

එදා ඉදන් කිසිම දුකක් නොදී මං පුතාව හදාගත්තා | දනිදු හිරුනෙත් – Danidu Hiruneth | DLS – (S10)එදා ඉදන් කිසිම

Read more

දුශ්මන්තට සිංදු කියන්න උගන්වන මනෝජ් පීරිස් | Dushmantha Chameera – (Champion Star Unlimited)

දුශ්මන්තට සිංදු කියන්න උගන්වන මනෝජ් පීරිස් | Dushmantha Chameera – (Champion Star Unlimited)දුශ්මන්තට සිංදු කියන්න උගන්වන මනෝජ් පීරිස් | Dushmantha

Read more

30/1 ජිනීවා යෝජනාවට සම අනුග්‍රහය දැක්වීමෙන් රට පවා දීම – සිංහල බෞද්ධ විරෝධී ස්ථාවරය නිසා මංගල මහ මැතිවරණයෙන් ඉවත් වුණේ ස්ථිරවම පරාජයට බයෙන්

එළඹෙන මහ මැතිවරණයේදී තරග බිමෙන් ඉවත්වීමට මංගල සමරවීර මහතා තීරණය කරන ලද්දේ ස්ථිරවම එම මැතිවරණයේදී ඔහු පරාජය වන බව දන්නා

Read more