මංගල සමරවීර 2020 මැතිවරණ සටනින් සහ දේශපාලනයෙන් ඉවත්වෙයි

2020 මැතිවරණ සටනින් තමන් ඉවත් වන බව හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. 32 වසරක් පුරාවට තමන්ට ජන්දය

Read more

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ 17න්ද රනිල් වික්‍රමසිංහ 15න්ද සජිත් ප්‍රේමදාස 20න්ද සහ අනුර කුමාර 01න්ද යන මනාප අංකවලින් මහ මැතිවරණයට

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයට තරග කරන ප්‍රධාන අපේක්ෂකයින් තිදෙනා වන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ

Read more