29000කට වඩා වැඩි රණවිරුවන් පිරිසකගේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් දිනාගත් සාමය අස්ථාවර කිරීමට කිසිඳු බලවේගයකට රජය ඉඩ නොදෙන බව ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා සඳහන් කරයි

දැඩි කැපවීමකින් දිනාගත් සාමය අස්ථාවර කිරීමට කිසිඳු බලවේගයකට රජය ඉඩ නොදෙන බව ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නායකත්වය යටතේ කිසිදු බලවේගයකට ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් විමට ඉඩ නොදෙන බවද ඔහු පැවැසීය.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු පවසන්නේ ජාතියට ජයග්‍රහන්‍ය ගෙන ඒම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, පොලීසියේ හා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 29000කට වඩා වැඩි රණවිරුවන් පිරිසක් ජීවිත පරිත්‍යාග කළ බවයි.

Defense Secretary Kamal Gunaratne Media
Defense Secretary Kamal Gunaratne Media
2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *