දළදා පෙරහැරත් දහස් ගණනක් ඉල්ලක්ක කර කටුවාපිටිය බෝම්බකරුගේ බිරිඳ සහ තවත් කාන්තාවක් යොදාගෙන දෙවැනි මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරය වලක්වා ගත් රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ මෙහයුම මෙන්න

පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් 21 වැනිදා රටම ලේ විලක් බවට පත්වුවේ මිනීමරු සහරාන්ගේ සැහැසිකම් නිසාවෙනි. සහරාන්ගේ පළමු ප්‍රහාරය සාර්ථක වුවත් දෙවැනි

Read more