කොරෝනා උවදුරෙන් දේශපාලනයට එන විපක්‍ෂයට අගමැති මහින්දගෙන් නිවේදනයක්

අග්‍රාමාත්‍යවරයා නිකුත් කළ නිවේදනය කොරෝනා උවදුර පසකෙ තබා දේශපාලනය කතා කිරීම ජනාධිපතිතුමාත්, ආණ්ඩුවත්, සමස්ත රාජ්‍ය යාන්ත්‍රනයත් තම සම්පූර්ණ අවධානය කොරෝනා

Read more

පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන 97 වතාවක් අනතුරු ඇඟවා තිබියදීත් වලක්වා ගැනීමට නොහැකිවූ යහපාලන ආණ්ඩුව දැන් කොරෝනා වෛරසය මඩින්න පරණ ආණ්ඩුව නැවත ගෙන එන්න හදනවා

මුස්ලිම් අන්තවාදී ත්‍රස්තයින් විසින් දියත් කළ ඉරුදින පාස්කු ප්‍රහාරය සිදුවී පසුගිය විසිඑක් වැනි දිනට හරියටම පුරා වසරකි. එයින් අහිංසක ජීවිත

Read more