සජිත් පාර්ශවයේ සියලු දෙන්නා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පන්නයි

හිටපු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයෙන් ඉදිරි මහමැතිවරණයට නාමයෝජනා බාරදුන් සියලූම එක්සත් ජාතික පක්ෂ

Read more