පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණ ජුනි මස 20 වෙනිදා

කල් දමනු ලැබූ පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණ ජුනි මස 20 වෙනිදා පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සඳහන්

Read more

NGO හූල් මාද්‍ය හමුවක් කැදවයි මැතිවරණය තියන්න බෑ කියයි පරණ පාර්ලිමේන්තුව යළි කැඳවන්න කියා නොකියා කියයි.වීඩියෝ සහිතයි

පවතින තත්වය යටතේ මේ මොහොතේ මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම කළ නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජික මහාචාර්ය රත්නජීවන් හූල් මහතා සඳහන්

Read more