ඇමෙරිකාවෙන් කොරෝනා මරණ වාර්තාවක් තබයි එය දිනකදී මරණ 2,108ක් වසංගතයට බිලි වු සමස්ත ඇමෙරිකානු පුරවැසියන්ගේ ගණන 18,777ක්.වීඩියෝ සහිතයි

ගත වූ පැය 24 ඇතුළත එක්සත් ජනපදයෙන් කොරෝනා වෛරස් අසාදන මරණ 21,08 වාර්තා වී තිබේ. කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තියෙන් පසු එක් දිනක් තුළ වැඩිම මරණ වාර්තා වු පළමු අවස්ථාව මෙය වේ.

මේ වන කොරෝනා වසංගතයට බිලි වු සමස්ත ඇමෙරිකානු පුරවැසියන්ගේ ගණන 18,777 කි.

1Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *