රනිල් ප්‍රමුඛ යහපාලන ආණ්ඩුව සිරගත කල රණවිරු සුනිල් රත්නායකට නිදහස.වීඩියෝ සහිතයි

පසුගිය ආණ්ඩු කාලයේදී සිරගත කල රණවිරු සුනිල් රත්නායක මහතා නිදහස් කිරීමට රජය තීරණය කල බව වාර්තා වනවා.

ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයාට මෙන්ම ආරක්ෂක ලේකම් වරයාටද සිය ස්තුතිය පල කරමින් සමාජ ජාල හරහා තොරතුරු හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.

Posted by Medille Pannaloka on Wednesday, 25 March 2020

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *