රාජිතගේ සුදු වෑන් මාධ්‍ය හමුවට පෙනී සිටි කිබුල් නළුවන් දෙදෙනා ඇතුළු 10ක් මුදල් මංකොල්ලයකට අත්අඩංගුවට

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පසුගිය 02වනදා සිදුවූ රුපියල් මිලියන 4.4ක මංකොල්ලයකට අදාලව පුද්ගලයින් දසදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

එම සැකකරුන් අතර හිටපු පාර්ලාමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා සමඟ සුදු වෑන් මාධ්‍ය හමුවට පෙනී සිටි පුද්ගලයින් දෙදෙනාද සිටින බව පොලීසිය පවසයි.

1Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *