කෝරෝනා වෛරසය පැතිරීම හේතුවෙන් නවදිල්ලිය – ෂැංහයි ගුවන් ගමන් නවතී

කෝරෝනා වෛරසය පැතිරීම හේතුවෙන් නවදිල්ලිය සහ චීනයේ ෂැංහයි නුවර අතර ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව නවතා දැමීමට ඉන්දීය ගුවන් සේවය තීරණය කර තිබේ.

නවදිල්ලිය සහ ෂැංහයි අතර ගුවන් ගමන් මේ මස 31 වැනිදා සිට පෙබරවාරි මස 14 වැනිදා දක්වා අත්හිටුවනු ලැබ තිබේ.

1Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *