ගම්පෙරළිය-පොහොර-ඖෂධ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට රනිල්ගේ යහපාලනයෙන් බිලියන 130ක පොල්ලක්

පසුගිය රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට සහ සැපයුම්කරුවන්ට රුපියල් බිලියන 130 ක මුදලක් එම රජය ගෙවා නැතැයි

Read more

කොරෝනා මරණ ඉහළ යෑමත් සමග ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි.වීඩියෝ සහිතයි

නව කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තියත් සමග ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ගෝලීය සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. එම සංවිධානය පවසන්නේ

Read more