දෝෂාභියෝග ඡන්ද විමසීමෙන් අමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පරාජයට

දෝෂාභියෝග ඡන්ද විමසීමෙන් අමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පරාජයට පත්විය.

එහිදී දෝෂාභියෝගයට පක්ෂව ඡන්ද 230 ක් හිමි වූ අතර විපක්ෂව ලැබුණු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 197 කි.

නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේදී දෝෂාභියෝගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ඡන්ද 216 ක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබාගත යුතු විය.

සිය බලතළ අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම සහ කොංග්‍රසයේ ක්‍රියාවලියට බාධා කිරීම යන චෝදනා ජනපති ට්‍රම්ප්ට එල්ල වේ.

සිය දේශපාලන ප්‍රතිවාදී ජෝ බයිඩන්ට එරෙහිව විමර්ශනයක් පවත්වා ඔහු අපකීර්තියට පත්කරන ලෙස යුක්‍රේනයට බලපෑම් කිරීම ජනාධිපති ට්‍රම්ප්ට එම චෝදනා එල්ලවීමට මූලික හේතුවයි.

ඒ අනූව දෝෂාභියෝගයට අදාළ සෙනට් නඩු විභාගය ලබන ජනවාරියේදී ඇරඹෙනු ඇති.

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්, අමෙරිකානු ඉතිහාසයේ දෝෂාභියෝගයකට ලක් වූ තෙවන ජනාධිපතිවරයායි.

Donald Trump has become the third US president in history to be impeached by the House of Representatives, setting up a trial in the Senate that will decide whether he remains in office.

The House voted on two charges – that the president abused his power and that he had obstructed Congress.

Both votes fell along party lines with nearly all Democrats voting for the charges and all Republicans against.

As voting took place, President Trump was addressing a campaign rally.

He told the crowd in Battle Creek, Michigan: “While we’re creating jobs and fighting for Michigan, the radical left in Congress is consumed with envy and hatred and rage, you see what’s going on.”

The White House released a statement saying that the president was “confident that he will be fully exonerated” in a Senate trial.

The proceedings on Wednesday began with members of Mr Trump’s Republican Party calling for votes on procedural issues in an effort to frustrate the process.

That was followed by a vote on the rules to be set out for the impeachment, which kicked off six hours of partisan debate on the merits of the two impeachment charges against President Trump.

At about 20:30 local time (01:30 GMT), the House called for votes on the two charges: first, abuse of power, stemming from Mr Trump’s alleged attempt to pressure Ukraine to announce investigations into his Democratic political rival, Joe Biden; and second, obstruction of Congress, because the president allegedly refused to co-operate with the impeachment inquiry, withholding documentary evidence and barring his key aides from giving evidence.

The vote for the first article of impeachment, abuse of power, was passed 230-197 and the second, for obstruction of Congress, 229-198.

Being impeached places Donald Trump alongside only two other presidents in the nation’s history – Andrew Johnson and Bill Clinton – and sets up a trial in the Senate for his presidency.

1Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *