වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තමන්ට සුභ පැතුම් එක් කරමින් පළකර ඇති බැනර් සහ කටවුට් ගලවා ඉවත් කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පොලිසියට නියෝග කරයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තමන්ට සුභ පැතුම් එක් කරමින් පළකර ඇති බැනර්, කටවුට් ආදිය ගලවා ඉවත් කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පොලිසියට නියෝග කර තිබෙනවා.

ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතීන් වැනි පරිසරයට අහිතකර ද්‍රව්‍යයන් යොදා ගනිමින් පළකර ඇති සියලුම බැනර් සහ කටවුට් ඉවත් කරන ලෙසයි ජනාධිපතිවරයා නියෝග කර ඇත්තේ.

මේ අනුව පොලිසිය විසින් අදාළ බැනර් සහ කටවුට් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවයි අභ්‍යන්තර ආරංච් මාර්ග සදහන් කර සිටියේ.

1Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *