අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන සිය ධූරවලින් ඉවත්වෙයි

ජනමාධ්‍ය කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය සහ ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතාද සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇත.

ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණයට සුබ පතන බවත් ඔහු පවසයි.

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතාද සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵලයට ගරු කරමින් තමන් මෙම තීරණය ගත් බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *