සජිත්ගේ ජනාධිපතිවරණ වියාපාරය තුට්ටුවට වැටේ ආදිවාසින් 5ක් ගෙවා මාධ්‍ය හමුවක් කැදවා සජිත්ට සහයෝගය දෙන බව කියයි.වීඩියෝ සහිතයි

ආදිවාසි ජනතාවගේ සහයෝගය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට හිමිවන බව ඒත්තු ගැන්වීම සඳහා පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු කොළඹට කැඳවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැති ඇමති පිරිසක් ඊයේ (31) මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වුවා.

එම අවස්ථාවේ පැමිණ සිටි ආදිවාසි පුද්ගලයන් 5 දෙනා අපහසුතාවයට පත්වන ආකාරයක් මාධ්‍යවේදීන්ට නිරීක්ෂණය විය.

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *