සජිත් ජනපති දරන රජයක තමන් අගමැති බව රනිල් කියයි – සජිත්පිල දෙදෙරයි – සජිත් ජනපති වූ පවතින පාලනය දිගටම.වීඩියෝ සහිතයි

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපති ධූරය දරන රජයක තමන් තවදුරටත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොළඹ

Read more