වේදිකාව මත තලතා පරලවෙයි හිරු – දෙරණ මයික් ගලවයි “ගිහිල්ලා ඕන එකෙට්ට මේ මයික් තියා ගනින් අපිට එපා”.වීඩියෝ සහිතයි

ඇමතිනී තලතා අතුකෝරාල විසින් දෙරණ හා හිරු රූපවාහිනී නාලිකාවලට එරෙවි දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරන ලදී. අම්බලන්තොටදී පැවති ජනහමුක් අතරතුරදී ඇය

Read more