බල්ගේරියාවේ සිට ලන්ඩන් නුවර බලා ධාවනය වූ කන්ටේනර් රථයක තිබී මළ සිරුරු 39ක් හමුවෙයි.වීඩියෝ සහිතයි

බල්ගේරියාවේ සිට ලන්ඩන් නුවර බලා ධාවනය වූ කන්ටේනර් රථයක තිබී මළ සිරුරු 39ක් හමු වී ඇතැයි බ්‍රිතාන්‍ය පොලිසිය කියයි. මිය

Read more