කුරුණෑගල, බදුල්ල, රත්නපුර සහ මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්කවලට නායයෑම් පිළිබඳ අවදානම් නිවේදන

කුරුණෑගල, බදුල්ල, රත්නපුර සහ මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්කවලට නිකුත් කෙරුණු නායයෑම පිළිබද පූර්ව අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය යළි දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

ඒ, අද පස්වරු 06.00 සිට හෙට පස්වරු 06.00 දක්වායි.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පැවසුවේ ඉකුත් පැය 24 තුළ අදාළ ප්‍රදේශවලට මිලි මීටර 75 ඉක්මවූ වැසි ඇද හැලී ඇති බවයි.

ඒ අනුව පොළොව ගිලා බැසීම්, කණ්ඩි කඩා වැටීම්, ගල් පෙරලීම් වැනි නායයෑමේ ලක්ෂණ පිළිබද අවදානයෙන් පසුවන ලෙසයි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණායතනය, අදාළ ප්‍රදේශවල ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *