හිටපු LTTE සාමාජිකයාගේ අනාවරණයෙන් කිලෝ 15 ක් බැඟින් බර පැති බෝම්බ 2ක් සොයා ගනී

අත්අඩංගුවට පත් හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයෙක්ගේ අනාවරණයකින් තවත් කිලෝ 15 බැගින් වු පැති බෝම්බ 2 ක් සොයා ගෙන තිබේ. පසුගිය 2019.10.11

Read more

අපි සහය දෙන්නේ අපි බලය බෙදන අයකුට – ගනුදෙනුව රනිල්ට භාරයි TNA මාවෙයි සේනාධිරාජා කියයි

ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂකයන් සිය මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන මගින් දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලුවලට ලබාදෙන විසඳුම් පදනම් කර ගනිමින් අවසන් තීරණය ගැනීමටද දෙමළ

Read more