ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද කොට්ඨාශ 17ම පොදුජන පෙරමුණ ජයගනී නිල ඡන්ද ප්‍රථිපලය මෙන්න

නිල ප්‍රතිඵල ලේඛනය අනුව ඡන්ද කොට්ඨාස 17ම ජයගනිමින් ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය හිමි කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබේ.

Read more

ඡන්ද කොට්ඨාශ 17 කින් සමන්විත ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයේදී පොදුජන පෙරමුණ ඉදිරියෙන්

අද (11) පැවති ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයේ ජන්ද ගණන් කිරීම මේ වන විට අවසන් අදියර එළැඹ තිබෙනවා. මේ දක්වා ජන්ද

Read more