රාජගිරියේ මැතිවරණ කාර්යාලය ඉදිරියේ හිරුණිකාට ජනතාවගෙන් සැර හූවක්.වීඩියෝ සහිතයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියට අද ජනතාව විසින් නොකඩවා හූ කියන ලදී.

රාජගිරියේ මැතිවරණ කාර්යාලය ඉදිරියට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඇයට මෙම ප්‍රතිචාරය ජනතාවගෙන් හිමිවිය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නාම යෝජනා භාර දීමේ අවස්ථාවට පිමිණි ඇයට මෙසේ ජනතාව විසින් හූ කියනු ලැබීය.

හිරුණිකා තාත්තා ගැන කියන්න ගිහින් ජනතාවගේන් ආදරනිය පිලිගැනිමක්🙈🙈😂😂

Posted by Political Turning Point on Monday, 7 October 2019

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *