ආණ්ඩුවේ නීතිය නැවීම ගැන හෙළිදරව් කළ හිටපු සොලිස්ටර් ජනරාල් සුහද ගම්ලත් ගෙදර යවනවා – ඇමති තලතා කියයි.වීඩියෝ සහිතයි

හිටපු සොලිස්ටර් ජනරාල් සුහද ගම්ලත් වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ අධිකාරියේ සභාපති ධූරයෙන් අද වන විට ඉල්ලා අස් නොවුනොත් තමන්

Read more

අනිවාර්යය නිවාඩු යවා සිටින පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට

අනිවාර්යය නිවාඩු යවා සිටින පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ තිබේ. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, පොලිස් අධීකාරි

Read more