ජනාධිපති දිගටම මට බාධා කලා අවසානයේ ඔහු රූපවාහිනිය පවරා ගත්තා – අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන

ජාතික රූපවාහිනිය දිගින් දිගටම පාඩු ලැබූ බවත් එයට විසඳුමක් ලෙස තමන් කළමනාකරණ වෙනසක් සිදුකිරීමට උත්සාහ කළත් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට එයට දිගින් දිගටම බාධා කළ බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය, ජනමාධ්‍ය කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරගැනීමට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ගත් තීරණය පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරමින් සිය ට්විටර් ගිණුම හරහා ප්‍රකාශයක් කරමින් ඔහු මේ බව පැවැසීය.

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *