“පන්සලකට ලයිට් දෙන එක නවත්තපු එකා තප්පුලනව අනේ බූරුවෝ” සජිත්ගේ ජනපති සිහිනයට ප්‍රවීණ සංගීත අධ්‍යක්ෂක රංග දසනායක මහතා ප්‍රතිචාර දක්වයි

ප්‍රවීණ සංගීත අධ්‍යක්ෂක රංග දසනායක මහතා එජාප ජනපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ඇති සැබෑ බෞද්ධ ප්‍රතිරූපය පිළිබද ප්‍රතිචාර දක්වයි

පන්සලකට ලයිට් දෙන එක නවත්තපු එකා. තප්පුලනව. අනේ බූරුවෝ.

Posted by Ranga Dasanayake on Monday, 12 August 2019

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *