මාවනැල්ල බුදු පිළිමවලට හානි කළ දෙදෙනා අසාද් සාලි පොලිසියට භාර දුන්නා නම් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වා ගැනීමට තිබූනා – කෑගල්ල හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති.වීඩියෝ සහිතයි

මාවනැල්ල බුදු පිළිමවලට හානි කළ සැකකරුවන් දෙදෙනා හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතා විසින් පොලිසියට භාර දුන්නා නම් පාස්කු ඉරිදා එල්ලවූ ත්‍රස්ත

Read more