ජාතික ආරක්ෂාව වලපල්ලට – “ඇමරිකානු හමුදා ශ්‍රී ලංකාවේ කවුරුත් නෙවෙයි කියන්නේ ඇමරිකානු තානාපතිනියයි” UN නියෝජිතයා 21 වැනිදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය ගැන නිරීක්‍ෂණය කර නෑ

පාස්කු ඉරිදා එල්ලවූ අන්තවාදී ඉස්ලාමීය ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට පසුගිය ජුලි 21 දාට තෙමසක් සපිරුනි. මේ බිහිසුණු ප්‍රහාරයෙන් දින කීපයකට පසු ශ්‍රී

Read more