මෙන්ඩිස් සමාගමේ වැලිසර හා මොරගොල්ල නිෂ්පාදනාගාර 2කට සීල් තියයි

රුපියල් කෝටි 78 ක බදු නොගෙවීම හේතුවෙන් මෙන්ඩිස් සමාගමේ වැලිසර හා මොරගොල්ල මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරවල නිෂ්පාදන අත්හිටුවා අද සිට සීල් තබා තිබේ.

පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ සිට මෙම බදු මුදල් ගෙවීමට ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *