පරිස්සම් වෙන්න දෙමළ හෝ මුස්ලිම් ජනපති අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් වෙයි අසාද් සාලි අනතුරු අගවයි.වීඩියෝ සහිතයි

රතන හිමි රන්ජන් රාමනායකට වඩා හොදට රගපෑවා අපිත් වැඩක් කරනවා මේ මැතිවරණයේදී පරිස්සම් වෙන්න දෙමළ හෝ මුස්ලිම් ජනපති අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත්

Read more