රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා හිටුපු ඇමති රිෂාඩ් බදුදීන්ව උස්සලා පොලේ ගහනවා කියලා.වීඩියෝ සහිතයි

මෙම හිදුවිම ඇතිවී තිබෙන්නේ පසුගියදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් ගෙන ආ විශවාසභංගය අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය තුල ඇති අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ඉදිරිපිට යැයි පවසනවා.

මෙහිදී හිටුපු ඇමති රිෂාඩ් බදුදීන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය තුල ඇති අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයෙන් පිටව යනවාත් සමගම රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා හමුවී තිබෙනවා මෙහිදී හිටුපු ඇමති රිෂාඩ් රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරාගෙන් අසා තිබෙන්නේ අනෙක් එජාප මන්ත්‍රීවරු විවේචනය කිරීම තමන්ට ඉවසිය හැකි බවත් ඔබ තුමා කරන විවේචනය එසේ ඉවසා සිටිය නොහැකි බවත්ය එමෙන්ම මෙසේ දිගින් දිටම මා විවේචනය වන්නේ නම් අප ආණ්ඩුවේ සිටීම පලක් නැතිබව පවසා තිබේ මෙම අවස්ථාවේදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පවසා ඇත්තේ තවමන් ඔබතුමා කෙරෙහි සාධාරණ පරීක්ෂණයක් වී නොමැති බවත් තමන් හැමවිටම කථාකරන්නේ ජනතාවගේ ගැටළු බවත් එමෙන්ම ඔබතුමා තවමත් චුදිතයෙක් බවත් රාජ්‍ය අමත්‍යතුමා මෙහිදී ප්‍රකශ කර තිබෙනවා. මෙම වස්තාවේදී ඇතිවූ වග්සන්ග්රා මයක් අත්වි තිබෙනවා මෙහිදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා එකවරම කියා සිටියේ “වැඩිය කෑගැහුවොත් උස්සලා පොලේ ගහනවා” මෙම අවස්ථවෙදී ආණ්ඩුවේ ජේෂ්ඨ ඇමතිවරු මද්දීහත්වී මෙම මත ගැටුම නිරාකරණය කල බව වාර්තාවෙයි.

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *